​दुहुँको बजेट ३४ करोड प्रस्ताव : युवा रोजगारी र आय-आर्जन मुलक कार्यक्रमहरु प्राथमिकतामा

दार्चुला असार १२ गते : जिल्लको दुहुँ गाउँपालिकाले अगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागी ३३ करोड ९७ लाख ४१ हजार ९ सय ३० रुपैया प्रस्ताव गरिएको छ । छैटौँ गाउँसभामा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ईस्वरी जोशीले अगामी वर्षका लागी संघीय वित्तीय समानीकरण, संघीय शर्सत अनुदान, संघीय राजश्व बाडफाड, प्रदेश वित्तीय समानिकरण लगायतका स्रोतबाट प्राप्त हुने बजेटको आधारमा उपाध्यक्ष जोशीले झण्डै ३४ करोडको बजेट प्रस्ताव गर्नु भएको हो । 
  संघीय वित्तीय समानीकरणबाट ८ करोड ८४ लाख, संघीय शर्सत अनुदानबाट १२ करोड ६१ लाख, राजश्व बाडफाडबाट ४ करोड ८६ लाख २३ हजार ९ सय ३० रुपैया, प्रदेश वित्तीय समानिकरणबाट ६८ लाख ९४ हजार, प्रदेश सवारी साधन करबाट १४ लाख ७४ हजार, आन्तरिक आम्दानीबाट १ करोड १० लाख, संघ समपुरक अनुदानबाट ३ करोड ३३ लाख, संघ विशेष अनुदान ९० लाख, प्रदेश समपुरक अनुदानबाट ८० लाख ५० हजार, प्रदेश विषेश अनुदानबाट ६९ लाख प्राप्त हुने गरी प्रस्ताव गरेको उपाध्यक्ष जोशीले जानकारी दिनुभयो । यस्तै चालु तर्फ १८ करोड ७५ लाख ५ हजार ९ सय ३० र पुजीगत तर्फ १५ करोड २२ लाख ३६ हजार खर्च हुने प्रस्ताव गरिएको उहाले बताउनुभयो । 
   बजेटमा “स्वच्छ दुहँ, सुन्दर दुहँ, समृद्ध दुहँ” को मुल नारालाई सार्थक तुल्याउने, सडक एवं पुर्वाधार सम्बन्धी आयोजना समयमा गुणस्तरीय ढंगले सम्पन्न गर्न, गरीबी र माहामारीबाट आक्रान्त नागरीकहरुका लागी राहतका कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरुका लागी रोजगारमुलक कार्यक्रम, स्थानीय सीप, श्रोत र साधनका आधारमा लघु उद्योगहरुको प्रवर्द्न गरी स्वरोजगारी मार्फत आय आर्जन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

Comments