Program Schedule

Time Programs Presenter
05:00 – 05:30 भक्ती संगित
05:30 – 06:00 प्रभातवाणी
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:00 वाणी बहस
07:00 – 07:15 दार्चुला न्युज एक्सप्रेस
07:15 – 07:30 बिबिसि नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 नमस्ते विहानी
08:00 – 09:00 लोक दोहोरी गित
09:00 – 09:15 राष्ट्रिय खबर
09:15 – 10:00 आधुनिक गित
10:00 – 10:15 दार्चुला हाइलाइट
10:15 – 11:00 देउडा गित
11:00 – 11:15 राष्ट्रिय खबर
11:00 – 11:15 राष्ट्रिय खबर
11:15 – 12:00 हिन्दी गित
12:00 – 13:00 नेपाली चलचित्रका गितहरु
13:00 – 14:00 लोक दोहोरी गित
14:00 – 15:00 नेपाली पप गित
15:00 – 15:30 राष्ट्रिय खबर
15:30 – 16:00 पुराना हिन्दी गितहरु
18:00 – 19:00 लोक दोहोरी गितहरु
19:00 – 19:30 दार्चुला समाचार
19:30 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:45 लोक दोहोरी गितहरु
20:45 – 21:15 बिबिसि नेपाली सेवा
21:15 – 22:00 आधुनिक गित तथा नेपाली गजलहरु
22:00 – 22:15 दार्चुला समाचार
22:15 – 23:00 खुलदुली डटकम
23:00 – 23:00 सेवा समाप्त
Time Programs Presenter
05:00 – 05:30 भक्ती संगित
05:30 – 06:00 प्रभातवाणी
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:00 वाणी बहस
07:00 – 07:15 दार्चुला न्युज एक्सप्रेस
07:15 – 07:30 बिबिसि नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 नमस्ते विहानी
08:00 – 09:00 लोक दोहोरी गित
09:00 – 09:15 राष्ट्रिय खबर
09:15 – 10:00 आधुनिक गित
10:00 – 10:15 दार्चुला हाइलाइट
10:00 – 11:00 देउडा गित
11:00 – 11:15 राष्ट्रिय खबर
11:15 – 12:00 हिन्दी गित
12:00 – 13:00 नेपाली चलचित्रका गितहरु
13:00 – 14:00 लोक दोहोरी गितहरु
14:00 – 15:00 नेपाली पप गितहरु
15:00 – 15:15 राष्ट्रिय खबर
15:15 – 16:00 हिन्दी चलचित्रका गितहरु
16:00 – 17:00 कुमाउनी गितहरु
17:00 – 18:00 देउडा गितहरु
18:00 – 19:00 लोक दोहोरी गितहरु
19:00 – 19:30 दार्चुला समाचार
19:30 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:45 लोक दोहोरी गितहर
20:45 – 21:15 बिबिसि नेपाली सेवा
21:15 – 22:00 आधुनिक गित तथा नेपाली गजलहरु
22:00 – 22:15 दार्चुला समाचार
22:15 – 23:00 खुलदुली डटकम
23:00 – 23:00 सेवा समाप्त
Time Programs Presenter
05:00 – 05:30 भक्ती संगित
05:30 – 06:00 प्रभातवाणी
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:00 वाणी बहस
07:00 – 07:15 दार्चुला न्युज एक्सप्रेस
07:15 – 07:30 बिबिसि नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 नमस्ते विहानी
08:00 – 09:00 लोक दोहोरी गित
09:00 – 09:15 राष्ट्रिय खबर
09:15 – 10:00 आधुनिक गित
10:00 – 10:15 दार्चुला हाइलाइट
10:15 – 11:00 देउडा गित
11:00 – 11:15 राष्ट्रिय खबर
11:15 – 12:00 हिन्दी गित
12:00 – 13:00 नेपाली चलचित्रका गितहरु
13:00 – 14:00 लोक दोहोरी गित
14:00 – 15:00 नेपाली पप गित
15:00 – 15:15 राष्ट्रिय खबर
15:15 – 16:00 पुराना हिन्दी गितहरु
16:00 – 17:00 कुमाउनी गित
17:00 – 18:00 देउडा गित
18:00 – 19:00 लोक दोहोरी गितहरु
19:00 – 19:30 दार्चुला समाचार
19:30 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:45 लोक दोहोरी गितहरु
20:45 – 21:15 बिबिसि नेपाली सेवा
21:15 – 20:00 आधुनिक गित तथा नेपाली गजलहरु
22:00 – 22:15 दार्चुला समाचार
22:15 – 23:00 खुलदुली डटकम
23:00 – 23:00 सेवा समाप्त
Time Programs Presenter
05:00 – 05:30 भक्ती संगित
05:30 – 06:00 प्रभातवाणी
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:00 वाणी बहस
07:00 – 07:15 दार्चुला न्युज एक्सप्रेस
07:15 – 07:30 बिबिसि नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 नमस्ते बिहानी Sangita kunwar-Programme Presenter
08:00 – 09:00 लोक दोहोरी गित
09:00 – 09:15 राष्ट्रिय खबर
09:15 – 10:00 आधुनिक गित
10:00 – 10:15 दार्चुला हाइलाइट
10:15 – 11:00 देउडा गित
11:00 – 11:15 राष्ट्रिय खबर
11:15 – 12:00 हिन्दी गित
12:00 – 13:00 नेपाली चलचित्रका गितहरु
13:00 – 14:00 लोक दोहोरी गित
14:00 – 15:00 नेपाली पप गित
15:00 – 15:30 राष्ट्रिय खबर
16:00 – 17:00 कुमाउनी गित
18:00 – 19:00 18:00 – 19:00 लोक दोहोरी गितहरु
19:00 – 19:30 19:00 – 19:30 दार्चुला समाचार
19:30 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:45 लोक दोहोरी गितहरु
20:45 – 21:15 बिबिसि नेपाली सेवा
21:15 – 22:00 आधुनिक गित तथा नेपाली गजलहरु
22:00 – 22:15 दार्चुला समाचार
22:15 – 23:00 खुलदुली डटकम
23:00 – 23:00 सेवा समाप्त
Time Programs Presenter
05:00 – 05:30 भक्ती संगित
05:30 – 06:00 प्रभातवाणी
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:00 वाणी बहस
07:00 – 07:15 दार्चुला न्युज एक्सप्रेस
07:15 – 07:30 बिबिसि नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 नमस्ते विहानी Sangita kunwar-Programme Presenter
08:00 – 09:00 लोक दोहोरी गित
09:00 – 09:15 राष्ट्रिय खबर
09:15 – 10:00 09:15 – 10:00 आधुनिक गित
10:00 – 10:15 दार्चुला हाइलाइट
10:15 – 11:00 देउडा गित
11:00 – 11:15 राष्ट्रिय खबर
11:00 – 11:15 राष्ट्रिय खबर
11:15 – 12:00 हिन्दी गित
12:00 – 13:00 नेपाली चलचित्रका गितहरु
13:00 – 14:00 लोक दोहोरी गित
14:00 – 15:00 नेपाली पप गित
15:00 – 15:30 राष्ट्रिय खबर
15:30 – 16:00 पुराना हिन्दी गितहरु
16:00 – 17:00 कुमाउनी गित
18:00 – 19:00 लोक दोहोरी गितहरु
19:00 – 19:30 दार्चुला समाचार
19:30 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:45 लोक दोहोरी गितहरु
20:45 – 21:15 बिबिसि नेपाली सेवा
21:15 – 22:00 आधुनिक गित तथा नेपाली गजलहरु
22:00 – 22:15 दार्चुला समाचार
22:15 – 23:00 खुलदुली डटकम
23:00 – 23:00 सेवा समाप्त
Time Programs Presenter
05:00 – 05:30 भक्ती संगित
05:30 – 06:00 प्रभातवाणी
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:00 वाणी बहस
07:00 – 07:15 दार्चुला न्युज एक्सप्रेस
07:15 – 07:30 बिबिसि नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 07:30 – 08:00 नमस्ते विहानी
08:00 – 09:00 लोक दोहोरी गित
09:00 – 09:15 राष्ट्रिय खबर
09:15 – 10:00 आधुनिक गित
10:00 – 10:15 दार्चुला हाइलाइट
10:15 – 11:00 देउडा गित
11:00 – 11:15 राष्ट्रिय खबर
11:15 – 12:00 हिन्दी गित
12:00 – 13:00 नेपाली चलचित्रका गितहरु
13:00 – 14:00 लोक दोहोरी गित
14:00 – 15:00 नेपाली पप गित
15:00 – 15:30 राष्ट्रिय खबर
15:30 – 16:00 पुराना हिन्दी गितहरु
18:00 – 19:00 लोक दोहोरी गितहरु
19:00 – 19:30 दार्चुला समाचार
19:30 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:45 20:00 – 20:45 लोक दोहोरी गितहरु
20:00 – 22:15 दार्चुला समाचार
20:45 – 21:15 बिबिसि नेपाली सेवा
21:15 – 22:00 आधुनिक गित तथा नेपाली गजलहरु
22:15 – 23:00 खुलदुली डटकम
23:00 – 23:00 सेवा समाप्त